דף הבית פרשת השבוע ספריית קשת אתרי הכיתות.
 
בית ספר תיכון קשת
בבית ספר קשת לומדים יחדיו תלמידים ומורים הנמצאים בקשת הדעות ומגוון ההשקפות המתייחסות ליהדות: כאורח חיים דתי הלכתי, כמסורת וכתרבות. אנו שואפים ללמוד וללמד כיצד לחיות בחברה מורכבת: כיצד ניתן לחיות עם מחלוקות, כיצד לפתח זהות אישית המתחזקת במפגש עם האחר תוך שמירה על פתיחות לתפישות שונות. המפגש והלימוד בריבוי קולות מהווים כר פורה לחשיבה מורכבת וביקורתית לצד גיבוש תפיסת עולם אישית. הלימוד והמעשה בבית הספר מכוונים לחיזוק זהות יהודית הכוללת מחויבות לתיקון עולם ולעשיית הישר והטוב בין אדם לחברו ובין אדם לחברה.
תגובות: 0   צפיות: 37
תגובות: 0   צפיות: 5
אנו שמחים להזמינכם לתיקון ליל שבועות .בתחתית ההזמנה פירוט הכיבוד לפי שכבות.
מסע מסכם שכבת י"ב קשת תשעה